Formuláře žádostí OÚ

DRUH ŽÁDOSTI
FORMULÁŘ KE STAŽENÍ
Tiskopis
OHLAŠOVACÍ POVINNOST k místnímu poplatku za likvidaci komunálního odpadu
Tiskopis
OHLAŠOVACÍ POVINNOST k místnímu poplatku ze psů
Žádost o odkup nemovitosti (stavby, pozemku)
Žádost o pronájem obecního kulturního domu
Žádost o pronájem pozemku
Žádost o přidělení bytu
Žádost o povolení výměny bytů
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
zákon o svobodném přístupu k informacím
Plná moc k žádosti o výpis z rejstříku trestů
Pokud o výpis z rejstříku trestů žádá zmocněná osoba. Ověřený podpis!
Odvolání proti odmítnutí podat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Formuláře žádostí ÚÚ Libavá

DRUH ŽÁDOSTI
FORMULÁŘ KE STAŽENÍ
Žádost o povolení vstupu a vjezdu na území VOJENSKÉHO ÚJEZDU LIBAVÁ
Nařízení Újezdního úřadu Libavá, kterým se stanoví režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Libavá


Informace pro žadatele

 

Pokud zde nenajdete formulář, který potřebujete, vyzkoušejte v hlavním MENU odkaz "Potřebujete vyřídit?".