Archiv aktualit

VÝZVA - veřejné pohřebiště Velký Újezd

Publikováno 10. července 2018

Městys Velký Újezd jako provozovatel veřejného pohřebiště upozorňuje nájemce hrobových míst na skončení smluv o nájmu u většiny hrobových míst ke dni 31.12.2018. Podrobnosti v níže přiloženém dokumentu.

>>> VÝZVA nájemcům hrobových míst <<<


UPOZORNĚNÍ OBČANŮM - DERATIZACE

Publikováno 24. dubna 2018

Dne 24. dubna 2018 byla provedena v naší obci deratizace firmou SERVIS3xD. Dbejte proto prosím zvýšené opatrnosti při venčení svých domácích mazlíčků. V obci jsou rozmístěné skryté návnady na hubení hlodavců.


MÍSTNÍ POPLATKY - upřesňující informace

Publikováno 21. února 2018

Místní poplatky!!! POZOR !!! Jak jsme Vás již dříve informovali (článek naleznete v sekci ARCHIV AKTUALIT), dnem 1. ledna 2018 byl zaveden místní poplatek ze psů (OZV č. 1/2017) a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV č. 2 a 3/2017).
V odkazu pod textem naleznete upřesňující informace k jejich úhradě.

>>> MÍSTNÍ POPLATKY 2018 - ÚHRADA <<<


INFORMACE OBČANŮM - MÍSTNÍ POPLATKY

Publikováno 14. prosince 2017

Místní poplatky!!! POZOR !!! Dnem 1. ledna 2018 vstupují v platnost OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY o místním poplatku ze psů (OZV č. 1/2017), o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kozlov (OZV č. 2/2017) a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV č. 3/2017). Uvedené vyhlášky naleznete v sekci "Vyhlášky a nařízení, ...".
Dovolujeme si tímto upozornit občany obce na termín jejich ohlašovací povinnosti a splatnosti poplatků.
Místní poplatek ze psů:
- ohlašovací povinnost i splatnost nejpozději do 15. března 2018
Místní poplatek za likvidaci komunálních odpadů:
- ohlašovací povinnost i splatnost nejpozději do 15. května 2018


Osvědčení o úspoře emisí

Publikováno 8. června 2017

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, občané obce Kozlov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Má to smysl, třiďte odpad!

>>> Osvědčení o úspoře emisí - Kozlov <<<


KOMUNÁLNÍ SYMBOLY OBCE

Publikováno 1. června 2017

Znak a vlajka  obce KozlovDne 31. května 2017 předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček do rukou zástupce obce Kozlov dekret, který obec opravňuje k používání obecních symbolů, znaku a vlajky obce. Více o symbolech.


INFORMACE KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Publikováno 14. ledna 2017

V souvislosti s individuálními nálezy uhynulých ptáků Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj zveřejňuje v odkazech níže informace k likvidaci nálezů uhynulých zvířat.

>>> Informace veterinární zákon <<<
>>> Seznam subjektů pro odchyt a sběr <<<


Vznik obce Kozlov s místní částí Slavkov

Publikováno 1. ledna 2016

Samostatná obec vznikla ke dni 1. ledna 2016 na základě zákona č. 15/2015 Sb. (zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů), vyjmutím území z Vojenského výcvikového prostoru Libavá.