Obecně závazné vyhlášky a nařízení

NÁZEV
OBSAHUJE INFORMACE
PLATNOST OD
DOKUMENT
OZV - místní poplatek odpady
Obecně závazná vyhláška obce Kozlov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
01.01.2024
OZV - místní poplatek psi
Obecně závazná vyhláška obce Kozlov o místním poplatku ze psů
01.01.2024
OZV č.3/2021
Obecně závazná vyhláška obce Kozlov o místním poplatku ze psů
01.01.2022
platná do: 31.12.2023
OZV č.2/2021
Obecně závazná vyhláška obce Kozlov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
01.01.2022
OZV č.1/2021
Obecně závazná vyhláška obce Kozlov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
01.01.2022
platná do: 31.12.2023Ostatní dokumenty

NÁZEV
PLATNOST OD
DOKUMENT
Směrnice obce Kozlov č.8
o nakládání s osobními údaji
14.06.2018
Zásady převodu nemovitého majetku
ve vlastnictví obce Kozlov
08.03.2018
Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.
01.03.2019
Směrnice obce Kozlov č.7
pro poskytování a účtování cestovních náhrad
15.02.2018
Směrnice obce Kozlov č.6
(k vedení účetnictví)
26.10.2016
Dodatek č. 1 ke Směrnici obce Kozlov č.6
(k vedení účetnictví)
04.05.2018
Směrnice obce Kozlov č.5
(inventarizace majetku a závazků)
30.09.2016
Směrnice obce Kozlov č.4
(pro účtování DPH)
01.08.2016
Směrnice obce Kozlov č.3
(k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)

ZRUŠENA!!! Od 1.10.2016 se obec Kozlov řídí novým zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
02.06.2016
Rozklikávací rozpočet obce Kozlov na webu
02.06.2016
Pravidla přidělování, užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví obce Kozlov (včetně příloh)
26.09.2017
Směrnice obce Kozlov č.2
(upravující oběh účetních dokladů)
21.04.2016
Dodatek č. 1 ke Směrnici obce Kozlov č.2
(upravující oběh účetních dokladů)
15.02.2018
Směrnice obce Kozlov č.1
(pro poskytování a účtování cestovních náhrad a používání cestovních příkazů na pracovní cestě)
21.04.2016
Jednací řád zastupitelstva obce
21.04.2016