CzechPOINT

Kontaktní místo CzechPOINT (Český podací ověřovací informační národní terminál) poskytuje občanům ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.CzechPOINT V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy z Katastru nemovitostí (tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru, tento ověřený výstup v listinné podobě je veřejnou listinou.), z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a z Registru řidičů.

Služba CzechPOINT je dostupná na Úřadu městyse Velký Újezd v úředních hodinách.
Na Obecním úřadu Kozlov lze vyřídit pouze záležitosti evidence obyvatel (přihlášení a odhlášení osob k trvalému pobytu).

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Výpis z veřejné evidence (není ověřována totožnost žadatele)

Co dostanete?
výpis listu vlastnictví
Co potřebujete vědět?
název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, nebo číslo parcely, nebo číslo popisné

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Výpis z veřejné evidence (není ověřována totožnost žadatele)

Co dostanete?
výpis z Obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět?
IČ (identifikační číslo subjektu)

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Výpis z veřejné evidence (není ověřována totožnost žadatele)

Co dostanete?
výpis ze Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět?
IČ (identifikační číslo podnikatele/fyzické osoby)


VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Výpis z neveveřejné evidence (je ověřována totožnost žadatele)

Co dostanete?
výpis z Rejstříku trestů
Co k tomu potřebujete?
▶ platný občanský průkaz, nebo cestovní pas;
▶ vydat výpis lze pouze osobě, která má přiděleno rodné číslo (tedy i cizincům, jimž bylo rodné číslo přiděleno);
▶pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (tedy plnou moc s ověřeným podpisem) a svoji totožnost

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ

Výpis z neveveřejné evidence (je ověřována totožnost žadatele)

Co dostanete?
ověřený výpis z bodového hodnocení řidiče
Co k tomu potřebujete?
▶ platný doklad totožnosti