Obecní systém odpadového hospodářství

Umístění, typy a počty sběrných nádob na odpad.

Publikováno 20. prosince 2021

V souvislosti s OZV č.2/2021, platnou od 1. ledna 2022, zveřejňuje Obecní úřad Kozlov přehled a umístění sběrných nádob na odpad v obci Kozlov a její místní části Slavkov.

UMÍSŤĚNÍ
SBĚRNÝCH NÁDOB
SKLO/l
PAPÍR/l
SKO/l
PLAST/l
KOV/l
JEDLÉ TUKY
POZNÁMKA
Restaurace p.č. 56
/
1x240
1x240
1x240
/
/
ČOV p.č. 80
/
/
1x120
1x120
/
/
D p.č. 646/36
/
1x240
1x240
1x240
/
/
RD 1001
/
1x120
1x240
1x240
/
/
RD 1002
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1003
/
/
/
/
/
/
RD 1006
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1007
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1012
/
1x120
1x240
1x240
/
/
RD 1015
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1016
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1019
/
1x120
1x240
1x120
/
/
OÚ 1020
/
1x240
1x120
1x240
1x240
/
/
RD 1022
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1023
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1024
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1025
/
/
2x240
/
/
/
RD 1028
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1032
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1033
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1039
/
1x240*
1x240
1x240*
/
*Společně s RD 1040
RD 1040
/
/
1x240
/
/
/
RD 1041
/
1x240*
1x240
1x240*
/
*Společně s RD 1042
RD 1042
/
/
1x240
/
/
/
RD 1051
/
/
1x240
/
/
/
RD 1052
/
1x240*
1x240
1x240*
/
*Společně s RD 1051
RD 1053
/
1x240*
1x240
1x240*
/
*Společně s RD 1054
RD 1054
/
/
1x240
/
/
/
RD 1055
/
1x120
1x240
1x120
/
/
RD 1056
/
1x120
1x240
1x120
/
/
BD 1057
1x1000
2x1000
1x1000 (plech)
2x1000
1x1000
/
Hnízdo Kozlov
1060 - 1061
1x1000
2x1000
2x1000
2x1000
1x1000
/
Hnízdo Kozlov
1062 - 1066
1x1000
3x1000
5x1000
4x1000
1x1000
1x240
Slavkov p.č. 267/1
/
/
2x1000 (plech)
/
/
/
Slavkov p.č. 272
/
1x120
1x240
1x240
/
/
Slavkov školka 1201
/
/
1x240
/
/
/
Hnízdo Slavkov
1216 - 1223
2x1000
3x1000
3x1000
3x1000
1x1000
1x240
Zemědělská správa Slavkov
1x240
1x120
/
1x240
/
/

Celkový počet sběrných nádob po jednotlivých typech.

OBJEM
SBĚRNÝCH NÁDOB
SKLO
PAPÍR
SKO
PLAST
KOV
JEDLÉ OLEJE A TUKY
1000 l
5
10
13
11
4
/
240 l
/
9
25
10
/
2
120 l
/
17
/
14
/
/